This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Знайомство з програмою MICROSOFT EXCEL

Ви вже знаєте, що перші електронні обчислювальні машини були призначені для проведення складних і громіздких обчислень. Незважаючи на те, що комп’ютери наступних поколінь опрацьовували не тільки числові, а й текстові, графічні, звукові та інші дані, саме опрацювання числових даних було й залишається одним з основних призначень комп’ютерів.

Програми, призначені для опрацювання числових даних, називаються системами опрацювання числових даних.

Системи опрацювання числових даних належать до прикладного програмного забезпечення. Основними об’єктами опрацювання в цих програмах є числа. Хоча деякі з них можуть опрацьовувати і тексти, і графічні зображення (діаграми, графіки та ін.).

Найпростішими системами опрацювання числових даних є програми-калькулятори. Вони призначені для виконання арифметичних операцій, також обчислень з використанням основних математичних і деяких інших функцій (калькулятор).

Іншим видом систем опрацювання числових даних є прикладні математичні пакети. Їх можна використовувати для виконання математичних обчислень, побудови графіків функцій, перетворення виразів зі змінними, знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь, обчислення площ і об’ємів геометричних фігур і багато іншого (GRAN 1, 2D, 3D, Динамічна геометрія, MathCAD, Derive, Mathematica, MATLAB).

Ще одним видом систем опрацювання числових даних є табличні процесори.

Табличний процесор – це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих у таблицях.

Таблиці, у яких подані дані для опрацювання табличним процесором, називаються електронними таблицями (ЕТ).

З сучасних табличних процесорів можна назвати такі:

  • Excel (англ. excel – переважати, перевершувати), що входить до пакета програм Microsoft Office і останні часом став одним із популярніших;
  • Calc (англ. calculator – обчислювач, калькулятор), що входить до пакета програм StarOffice;
  • GNnumeric (англ. GNU – проект зі створенням програмного забезпечення вільного розповсюдження, numeric – числовий), що вільно розповсюджується та ін.

Проаналізувавши різні сфери діяльності людини, можна переконатися, що більшість даних, якими ми оперуємо, мають табличну структуру. Так, у вигляді таблиці подають телефонну книгу, опис кулінарного рецепту, розклад руху транспортного засобу, дані обліку робочого часу, відомості про учнів класу, прогноз погоди. Цей перелік можна продовжувати нескінченно.

А що відбувається з даними після того, як їх подають у вигляді таблиці? Зазвичай їх обробляють: вносять до таблиці зміни, шукають у них певні відомості, аналізують наявні дані та на їх основі шляхом обрахунків отримують нові. Виконувати ці операції допомагають спеціальні програми – табличні процесори (ТП), найпопулярнішим з яких вважається Microsoft Office Excel. Ця програма дає змогу створювати, редагувати, форматувати і друкувати таблиці, здійснювати в них обчислення, сортування та групування даних, будувати на їх основі графіки та діаграми, імпортувати та експортувати дані (зокрема, в документи, створені в інших програмах Microsoft Office).

Документ, створений за допомогою програми Excel, називається робочою книгою або просто книгою і складається з кількох робочих аркушів. Нова робоча книга містить три аркуші з назвами Аркуш1, Аркуш2, Аркуш3, які зазначаються у нижній частині вікна програми на ярликах аркушів. Активним вважається аркуш, уміст якого відображається у вікні, а ярлик виділено білим кольором.

Аркуш – це сітка з рядків і стовпців, або електронна таблиця. На перетині будь-якого рядка і стовпця в ній розташовується клітинка. Дані в електронних таблицях містяться саме в клітинках. Усі видимі на екрані клітинки утворюють робоче поле аркуша.

Активну клітинку, тобто ту, з якою у даний момент можна працювати (вводити або редагувати вміст клітинки, задавати параметри форматування тощо), виділено темною прямокутною рамкою – табличним курсором. Вміст активної клітинки відображується в рядку формул, а її адреса – у полі адреси.

ПРИМІТКА. Не слід плутати поняття “табличний курсор” і “курсор миші”. Останній вказує на об’єкт, який стане активним, якщо клацнути кнопкою миші. Будучи розташованим над робочим полем, курсор набуває вигляду білого хрестика, а над меню і панелями інструментів – вигляду стрілки.